Galleri: reportageJanuari


Klicka för att visa galleri: reportageJanuari invigning uppbyggnad

Reportage av Marine Arvidsson för NybroExtra

Med friska tänder minskas risken för hjärtsjukdomar
­Munnen är kroppens spegel. Där kan vi tidigt upptäcka tecken på olika sjukdomar, berättar tandläkarna Unni Tetlie-Edberg och Mikael Girdland hos Centrumtandläkarna.

Dåliga tänder med tandlossning (parodontit) kan orsaka hjärtsjukdom. Det visar ny forskning från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Detsamma gäller även det omvända scenariot - en patient med hjärt-kärlsjukdom har ofta också tandlossning.

Uppmärksammad studie
­Sambandet mellan de två olika sjukdomarna uppmärksammades på Svenska Hjärtförbundets möte där praktikertjänsttandläkare, dekan och professor i paradontologi Björn Klinge höll föreläsningen ³Tandlös men inte hjärtlös², säger Mikael.

Starkt samband
­Han berättade att forskningen visar att 40% av alla över 50 år drabbas av tandlossning, samtidigt som hjärt- och kärlsjukdomar är vår vanligaste dödsorsak. ­Den som har fördjupade tandköttsfickor och inflammerat tandkött, som är vanligt vid tandlossning, kan ha många olika bakteriearter i sin mun. Dessa bakterier eller delar av bakterier sprids från det infekterade tandköttet ut i blodomloppet. Hjärtat är då mer utsatt för detta än andra blodkärl.

Kan pågå länge
­Sjukdomen kan pågå i flera decennier utan att man ser mer än att det blöder lite när man borstar tänderna eller biter i ett äpple. Senare kan tänderna bli rörliga och man börjar få mellanrum mellan. ­Om tandlossningen är allvarlig och infektionen pågått länge brukar vi rekommendera att de söker läkare för att undersöka hjärta och kärl samt diskutera riskfaktorer. ­Har man flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som ärftliga anlag, rökning, stress, högt blodtryck, övervikt, diabetes eller om munnen är extra torr, är det extra viktigt att försöka undvika tandlossningssjukdom och infektioner i munnen.

Jobba förebyggande
­Därför är det mycket viktigt att vi jobbar med förebyggande vård, vilket vår tandhygienist gör på kliniken Det går nämligen att sanera och behandla tandlossning, säger Unni. ­Vi diskuterar alltid med patienten vilken behandling som bör göras med utredning, planering och kostnadsförslag, fortsätter Mikael. ­Om sjukdomen däremot gått för långt måste tanden ibland tas bort och eventuellt ersättas med någon form av protetik.

Goda råd till alla
Unni och Mikaels har många bra råd för att undvika och bromsa tandlossning:
* Borsta väl, gärna med eltandborste som gör det enklare att få rent.
* Använd mellanrumstandborste och/eller tandtråd.
* Munskölj är bra, men fluor är det bästa. Även tuggummi med fluor ger bra effekt.
* Sluta röka. Rökning är en stor riskfaktor.
* Gå regelbundet till tandhygienist eller tandläkare. Dålig tandhygien och tandsten är en av orsakerna till tandlossning.

Marine Arvidsson
NybroExtra